Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler


1. Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir.
2. Toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle gazetecilik alanı arasındaki ilişkiyi kurar ve gazeteciliğin toplumsal işlevini derinlemesine kavrar.
3. Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.
4. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerini ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur.
5. İletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri ve eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri bilir. 6. Bilgiyi gazeteciliğin gerektirdiği farklı tarzlarda, uygun bir dille ve etkili bir gazetecilik biçimi içinde sözcük, ses, görsel, imge gibi farklı bileşimler olarak yapılandırabilir. 7. İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 8. Haber medyasının normlarını, uygulamalarını ve halk tarafından algılanmasını etkileyen ulusal ve uluslar arası düzeydeki düzenleyici, politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri k.avrayabilir.9. Gazetecilik, bilgi teknolojisi ve toplum arasındaki ilişkileri ve haberlerin içeriğini ve yaygınlaştırılmasını etkileyen teknolojik gelişmeleri kavrayabilir. 10. Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir.

E-BULTEN