Program Genel Bilgileri


Programın misyonu özelde medya genelde iletişim sektöründe çalışmak üzere kuramsal ve uygulama bilgisiyle tam donanımlı, iletişim sektörünün sorunlarını bilen, eleştirel yaklaşabilen ve bunlara çözüm üretebilecek, etik ilkelere bağlı, sosyal sorumluluk sahibi, nitelikli geleceğin gazetecilerini yetiştirmektir. Bu misyon doğrultusunda gazetecilik bölümü müfredatında hukuk, ekonomi, sosyal psikoloji gibi sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanısıra mesleki kuramsal ve uygulamalı formasyonu kazandırmaya yönelik iletişim kuramları, temel gazetecilik, haber toplama ve yazma, haber analizi, basın etiği, kitle iletişim hukuku, web tasarım, internet gazeteciliği, sayfa tasarımı gibi dersler yer almaktadır.

2020 yılma kadar gazetecilik eğitimi alanında öncü ve lider olmak.

Temel amacı özelde medya genelde iletişim alanında istihdam edilebilecek nitelikte mezun vermek olan Gazetecilik programının hedefi olayların ayrıntılarını, neden - sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan, teknik becerisi ve bilgisi yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca diğer hedefler şöyledir:
1. Gazetecilik Bölümü mezunlarının mezuniyet sonrası yaşama hazırlamaya yönelik seminerlerin düzenlenmesi
2. Bölüm mezunlar veri tabanın oluşturularak mezuniyet sonrası da fakülte mezun ilişkisinin devam ettirilmesi
3. Sektörle işbirliğinin geliştirilmesi

 
1. Haber içeriğinin yerel, ulusal ve uluslararası alandaki etkilerini analiz edip kritik gözle değerlendirebilir.
2. Gazetecilikte bilgi ve haber kaynaklarını bulmak ve değerlendirmek için araştırma yöntemlerini kullanabilir, elde ettiği bilgiyi mesleğine uygun olarak değerlendirir.
3. Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapılarını ve üretim süreçlerini kavrayarak, stratejileri ve tercihlerin ve yayın politikalarını değerlendirebilir.
4. Demokrasi, insan haklan, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
5. Irkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı politikaların farkına varır, ayırt eder ve bunlara karşı duyarlı davranır.

1. Aylık düzenli yapılan bölüm toplantıları
2. Danışmanlık kanalıyla öğrencilerden gelen talep ve istekler
3. Sektörden öğretim görevlisi olarak ders veren öğretim görevlilerinin görüş ve önerileri

Güncelleniyor

Program bir çok üniversitede uygulanmaktadır.

Güçlü yönler;
- Türkiye'de gazetecilik eğitimi veren ilk akademik kurum
- Medya merkezi İstanbul'da konuşlanmıştır
-Uygulamalı eğitim altyapısı mevcuttur. (ÎUHA - İletim Gazetesi - İletim online)
- Mesleki kurum ve kuruluşlarla işbirliği
Zayıf yönler:
- Uygulama alanlarının yetersizliği

Güncelleniyor

2009 - 2010 öğretim yılında öğretime başlanmıştır. Lise mezuniyeti. Üniversite sınavı TS- 1 puan türünden en az taban puanı almak Ayrıca YÖS ve YGS sınavlarında sözel puan türünden programa kabul için istenen en az taban puanı almak. Bunun dışında 2 yıllık MYO'ların alanla ilgili programlarından mezun olan öğrencilerin girdiği DGS sınavında sözel puan türünden programa kabul için istenen en az taban puanı almak.Bunlara ek olarak ara sınıflarda diğer iletişim fakültelerinin gazetecilik bölümünde kayıtlı öğrenciler Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ve kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

Yazılı, görsel, işitsel ve internet medyası, yerel ve uluslararası haber ajansları, reklam-halkla ilişkiler ajansları, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu gibi kamu kurumlan, kurum ve şirketlerin basm-halkla ilişkiler, kurumsal iletişim departmanlarında istihdam olanakları bulunmaktadır.

Gazetecilik Mezunu

Alınmış olan bütün derslerden başarılı olmak şartı aranmaktadır.

E-BULTEN