Program Öğrenme Hedefleri


Temel amacı özelde medya genelde iletişim alanında istihdam edilebilecek nitelikte mezun vermek olan Gazetecilik programının hedefi olayların ayrıntılarını, neden - sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan, teknik becerisi ve bilgisi yüksek bireyler yetiştirmektir. Ayrıca diğer hedefler şöyledir:
1. Gazetecilik Bölümü mezunlarının mezuniyet sonrası yaşama hazırlamaya yönelik seminerlerin düzenlenmesi
2. Bölüm mezunlar veri tabanın oluşturularak mezuniyet sonrası da fakülte mezun ilişkisinin devam ettirilmesi
3. Sektörle işbirliğinin geliştirilmesi

E-BULTEN